Virtuelle Sensorer

Virtuelle Sensorer

Virtuale sensorer er ikke fysiske sensorer, der er defineret gennem formler (beregninger), der bruger data fra fysiske eller virtuelle sensorer. Et eksempel er dugpunkt, som beregnes på baggrund af temperatur og relativ luftfugtighed:

\begin{align}<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
\gamma(T,R\!H)&=\ln\left(\frac{R\!H}{100}\exp\left(\frac{bT}{c+T}\right)\right)=\ln\left(\frac{R\!H}{100}\right)+\frac{bT}{c+T};\\<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
T_{dp}&= \frac{c\gamma(T,R\!H)}{b-\gamma(T,R\!H)};\end{align}<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

 

Virtual Sensor
Oprettelse af en Dugpunkt virtual sensor ved hjælp af indbygget biblioteksfunktion

RanchMaster softwaren har et stort bibliotek af virtuelle sensorer, for eksempel:

  • Dugpunkt
  • Evapotranspiration
  • Damptryk underskud
  • Chill Portions
  • Chill Hours
  • Graddage
  • Nedbørstotaler
  • Meldug indeks
  • Botrytis Indeks

Brugere kan også definere og oprette vilkårligt mange virtuelle sensorer baseret på egne formler. Data fra virtuelle sensorer kan bruges på samme måde som data fra fysiske sensorer: vises på Skrivebord og real-tidskort, udskrives i rapporter, bruges i Regler og alarmer mv.

 

Skrivebord • Real-Tidskort • Vandingsstyring • Data eksport og rapporter • Regler og alarmer 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Overvågning & Kontrol løsninger