Løsninger for Miljø og Forsyning

Løsninger for kontinuerlig overvågning af vandmiljø og vandbehandling

SolutionWheel-Water


IconHeader-withDots-surfacwWater

FUNKTIONER:

image04

 • Måling af vandstand og flow
 • Måling af vandkvalitet med multi-parameter sonder
 • Monitering af vejr- og klimadata

FORDELE:

 • Let adgang til alle data
 • Langsigtet omkostningsreduktion
 • Tidsbesparelse i sammenligning med manuel indsamling af data
 • Stor besparelse i transport til fjerntliggende målepunkter

Overfladevand er påvirket af vejr, forurening, landbrugets dyrkning og andre anvendelser, hvilket i stigende grad nødvendiggør kontinuerlig overvågning.

Telemetri løsninger fra Ranch Systems kan foretage alle former for hydrologiske og vandkvalitetsmålinger på frisk vand. Vi kan monitere stillestående vand som søer, havne og bassiner, samt rindende vand i vandløb.

Vi integrerer en bred vifte af sensorer som for eksempel multi-parameter sonder, neddykkede vandstandssensorer, radar og ultralyds niveau sensorer. Herudover har vi et komplet program af vejrstationer.

DSC06413-1-2-72


IconHeader-withDots-WaterInfrastructure

FUNKTIONER:

image06

 • Overvågning af tanke og bassin niveau
 • Registrering af tryk og flow i rørledninger
 • Overvågning af brønde herunder vand kvalitet
 • Overvågning og styring af pumpestationer
 • Integration med eksisterende SCADA og control systemer

FORDELE:

 • Identificer og løs hændelser før det bliver til problmer
 • Forbedret monitering og management af hele produktionen
 • Reducerede omkostninger gennem sparede mandetimer
 • Forbedrede muligheder for rapportering

Ranch Systems har hjulpet store landbrug med at styre deres vand og vanding i mere end 10 år.

Vi bruger nu denne erfaring til at hjælpe kommuner og forsyningsselskaber med at overvåge og styre deres infrastruktur. Vi kan realtids fjern-overvåge niveau i åbent vand, bassiner, tanke og brønde. Ydermere overvåger vi tryk og flow in rørsystemer samt vandkvalitet ved hjælp af multi-parameter sonder. Vi understøtter Modbus protokollen, og kan fjern-overvåge frekvensstyrede pumper og kommunikere med PLC’er og andre systemer.

Vores åbne arkitektur tillader os let at kommunikere med SCADA og mange andre systemer. Kombineret med de fleksible alarm og rapport moduler i vores programmer, giver vi maksimal værdi til monitering og styring af jeres vand.

Eksempel: Vandniveau i brønd

image05


IconHeader-withDots-groundwater

FUNKTIONER:

image09

 • In-situ, real-tids monitering af niveau og/eller kvalitet
 • Kompatibel med en bred vifte af sensorer
 • Kan styre pumper og måle produktion i vand boringer

FORDELE:

 • Muliggør bedre grundvandforvaltning og langtids monitering
 • Hjælper med at påvirkning og brug af grundvandet.

Ranch Systems has betydelig erfaring med monitering af både produktions- og overvågningsbrønde. Ved produktionsbrønde kan vi måle vandspejl med neddykkede sensorer eller ultralyd. Produktionen måles ved opkobling til en vandmåler med pulsudgang.

Vores erfaring med styring af pumper gør det muligt for os at styre enhver pumpe: elektrisk, elektrisk med frekvensstyring selv dieseldrevne pumper.

Vi kan også tilbyde en bred vifte af vand kvalitetssensorer til vandforsyninger. Vores avancerede programplatform giver forsyninger og myndigheder maksimal mulighed for at styre grundvandsressourcen.

Station til overvågning og styring af frekvensstyret pumpe

image07


IconHeader-withDots-Alerts unnamed

FUNKTIONER:

 • Let konfigurerbar SMS, tale eller email alarmer
 • Brugerkonfigurerbare grafer og rapporter med mulighed for eksport og automatisk levering til mailboks
 • Brugerkonfigurerbart startside for optimalt overblik

FORDELE:

 • Tidlig opdagelse af potentielle problemer, Forhinderer eller reducerer effekten af nedbrud
 • Effektiv, automatisk administration af data
 • Mere effektiv og rettidig beslutningsprocess

Vores on-line program har avancerede muligheder for alarmer, rapportering og skaber dermed det overblik, som er forudsætning for effektive beslutningsprocesser. Alarmerne kan hurtigt og let konfigureres, og kan udløses af data fra enhver sensor eller beregninger baseret på indput fra flere sensorer eller formler.

Rapport værktøjet gør det muligt at lave rapporter, der kan genereres og leveres automatisk. Rapporter eller alle læste data kan let eksporteres eller overføres til andre programmer.

Konfigurerbare start sider og brugerdefinerede “widgets” kan kombineres til at præsentere data der giver bedste overblik for den enkelte bruger.

Simpel skabelon til opsætning af alarmer

unnamed

Data eksporteret til regneark

unnamed

Eksempel på brugerdefineret side for overvågning af stationer over et stort område

unnamed


IconHeader-withDots-Soil image06

FUNKTIONER:

 • Kompatibel med alle typer af jordfugt sensorer og prober
 • Stablet grafer med farvebånd og bemærkninger
 • Sammenlignende grafer (f.eks. sammenligning af to år)
 • Stationer kan let udvides med klima sensorer

FORDELE:

 • Sporer vandvandring og lagringskapacitet i realtid
 • Sammenholde information med grundvand og afstrømning

Ranch Systems er eksperter i installation af stationer til løbende måling af vandindholdet i jorden. I de sidste 10 år har vi installeret mange hundrede systemer.

Vi er kompatible, og har erfaring med, de mange sensorer i markedet. Specielt ved vi hvordan disse sensorer skal installeres for at give akkurate og meningsfulde data. Når først data er i vores program, kan de vises og analyseres med et af markedets kraftigste graf værktøjer.

Vores konkurrencedygtige stationer kan let udvides med alle sensorer nødvendige for en komplet vejrstation.

Stablet graf med bånd og bemærkninger

image03


IconHeader-withDots-WeatherClimate

FUNKTIONER:

image04

 • Selvstændig vejrstation eller vejrsensorer der udvider en hydrologi eller jordfugt station til en komplet vejrstation
 • Bredt sortiment af sensorer fra kompakt vejrstation til vejrstationer med sensorer af professionel kvalitet
 • Let import eller eksport af data til/fra andre systemer

FORDELE:

 • Bedre forståelse af effekten af regnfald og mikroklima på grund- og overfladevand
 • Et ‘skrivebord’ med alle data
 • Skalerbart, udvid en eksisterende Ranch Systems station med vejrsensorer

Ranch Systems åbne arkitektur tillader forsyningsselskaber at konfigurere vejrstationer der passer til deres specifikke behov og budget.

Vi kan levere en komplet vejrstation med telemetri for under 15.000 kr, eller vi kan sammensætte en station med professionelle meterologiske sensorer. Vores skalerbare enheder gør det muligt at udvide enhver eksisterende station med vejrsensorer. Yderligere giver vores åbne programplatform mulighed for at importere og vise data fra andre kilder som for eksempel vejrudsigter og varsler fra DMI, ligesom data kan eksporteres og vises i andre systemer.

Eksempel på vejr ‘skrivebord’

image01

Example “stacked” weather graph

image00

Overvågning & Kontrol løsninger