Løsninger for landbrug

wheel

weather

RanchMaster inkluderer en komplet vejrstationsløsning der giver præcis, løbende real-tids registrering af temperatur, relativ luftfugtughed, vind regn solindstråling og bladfugt. Typisk anvendes disse data også til visning af sygdomsindeks, graddage og lign. Vejr og klima modulet kombineres typisk med alarm modulet for at give brugeren alarmer i tilfælde af kritiske vejrforhold.

FEATURES

 • weatherstation_viewBred vifte af sensorer
  •  Temperatur, Relativ luftfugtighed, Vind hastighed og retning, Nedbør, Solindstråling, UV, bladfugt
 • Tilsluttet en base station eller noder
 • Løbende, real-tids visning af alle data i web browser
 • Data vises som grafer eller rapporter
 • Sygdomsindeks herunder Meldug og Botrytis

FORDELE

 • Reducer vandforbruget ved at vande efter klimaforhold
 • Præcis detektering af frost og ekstrem varme
 • Reduceret pesticidforbrug ved brug af sygdomsindeks
 • Forbedret valg af afgrøder genem bedre kendskab til mikroklima

Mange ejendomme der har brug for vejrstationer har traditionelt benyttet en dedikeret vejrstation. Ranch Systems tilbyder en trødløs base station, der fungerer som en fuld vejrstation samtidig med at den fungerer som base for andre trådløse noder på ejendommen. Denne løsning giver alle vejrdata, samtidig med fleksibiliteten til at tilføje andre moduler efter behov, så som mikro-klima monitering, frost alarm eller automatisk vandingsstyring. Alle data fra base og noder sendes til sikkert datacenter og kan tilgås gennem en almindelig web browser på PC eller tablet og smartphone.


soil

RanchMaster tilbyder en sikker kontinuerlig, måde at overvåge jordfugtigheden i real-tid og på flere målepunkter i jordprofilen. Ved at bruge RanchMaster vandingsstyring kan data kan bruges til præsis styring a vandingen og til at give alarmer ved kritiske jordfugtforhold. Data kan ses som tidsgrafer eller farvekodet jordfugt profiler. Data kan også kombineres med klima og vandniveau data og give grundlaget for en endnu bedre vanding og alarmering.

FEATURES

6soilprobes

 • Jordfugtprober tilsluttet RanchMaster trådløse telemetri noder
 • Enkelt eller fler-niveau jordfugt prober installeret i jorden
  • Understøttelse af en bred vifte af jordfugt sensorer
 • Kan både tilsluttes base-stationer og noder
 • Kontinuerlig, real-tids overførsel af jordfugtdata til RanchMaster software
 • Data vises som traditionel tidsgraf eller farve-kodet jordfugt profil

FORDELE

 • Reducer vandforbruget ved at kende aktuelt behov
 • Forbedring af afgrødekvalitet ved sikker og præcis kontrol af plante stress
 • Sikker og effektiv mulighed for udvikling af større rodsystem
 • Reducering af arbejdsomkostningen til manuel kontrol af jordfugtighed

Uanset om fokus er på vandstress eller vandbesparelse, er præcise jordfugt data essentielt for udbytte og kvalitet. Jordfugten kan variere meget indenfor den samme ejendom på grund af forskellige jordbundsforhold og flere målepunket kan være nødvendige for at få et akkurat overblik over vandindholdet i jorden.

RanchMaster giver pålidelig og effektiv mulighed for at måle jordfugt i flere dybder og på flere steder på en ejendom, og sammenligne disse data med anden relevant information, som klima og vandtilgængelighed. Systemet kan bruges alene til måling og overvågning eller kan kombineres med vores vandingsstyring for automatisk at aktivere ventiler efter specificeret vandingsprogram.

Data opsamlet af base stationen, noder og sensorer transmitteres til et sikkert datacenter for real-tids adgang fra enhver enhed med adgang til internettet ved brug af RanchMaster on-line software. Grafer og udskrifter giver mulighed for sammenligning af data på tværs af områder og år, og inkluderer en unik “Jordfugt Profil” der viser et tværsnit af jordens indhold af vand over tid med farveindikering af jordens vandindhold.

SKÆRMPRINT: Eksempel på Jordfugt profil der viser overvanding.

SoilProfile


irrigation

Styring af vandingsventiler

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Vanding af mange, store eller fjerntliggende ejendomme kan være meget arbejdstidskrævende. Derudover er det ofte svært at ved præcis hvornår (eller om) ventiler blev åbnet og om den ønskede vandmængde eller vandingstid blev opnået. I situationer hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig er manuel betjening af ventiler ikke en mulighed.

FEATURES

 • Styring af vandingen on-line fra enhver computer
 • Base station styrer automatisk kontrolventiler
 • Trådløse nodes kan nå fjerntliggende ventiler
 • Flow sensorer giver tilbagemelding
 • Alarmer i tilfælde af afvigelser eller fejl

FORDELE

 • Reducering af udgifter til arbejdsløn
 • Forbedret præcision, ved brug af flere kortere vandinger
 • Reduceret vandforbrug ved vanding om natten

Ranch Systems tilbyder en sikker måde at takle udfordringerne omkring vanding ved at styre den komplette vandings cyklus fra ventilaktivering gennem vandflow måling til jordfugt registrering. Systemet kan anvendes alene til måling og kontrol eller bruges til automatisk aktivering af ventiler for vandingskontrol eller fjernstyring.

Data opsamlet af base stationen, noder og sensorer transmitteres til et sikkert datacenter for real-tids adgang fra enhver enhed med adgang til internettet ved brug af RanchMaster on-line software.

Skærmbillede af vandingsstyring (klik for større billede)  

rs-irrsched2a

rs-irrsched2b

 

Pumpestyring

Features

Remote control of well pump

 • Styring af den bred vifte af pumper fra elektriske pumper til store diesel pumper
 • Sikker overvågning af om pumpen aktuelt starter og alarm i tilfælde af fejl
 • Fjernadgang for løsning af fejl og re-konfigurering

FORDELE

 • Spar arbejdsløn i forhold til manuel betjening af motorer og pumper
 • Spar energi ved at reducere unødvendig drift og øget drift på tidspunkter med billig strøm
 • Skån pumper fra slid ved tørløb
 • Auto-start baseret på kritiske forhold (frost, Lav vandstand, jordfugt)

Ranch Systems produkter er ideelle til fjernovervågning af pumper. Vores løsninger varierer fra simple tænd/sluk overvågnikng ved hjælp af en tryksensor til komplet overvågning af motor data med automatisk start/stop.

 

Motor overvågning & Kontrol

FEATURES

Murphy-pump

 • Real-tid telemetri over mobilnettet
 • Motor status opdateres løbende indenfor 5-10 minuter
 • Motor start/stop forsinkelse mindre end 5 sek. (forudprogrammeret) eller mindre en 1 minut (ad-hoc)
 • Fjernstyring af hastighed
 • Alarm via SMS eller telefonkald for eksempel ved motor stop
 • Mulighed for at definere regler for automatisk start/stop baseret på andre sensorer (f.eks.  Vandniveau eller temperatur) and kritiske forhold (f.eks. frost, lavt vandniveau, jordfugt)
 • Mulighed for at integrere motor styring i en komplet automatisk vandingsløsning
 • Mulighed for at tilføje Ranch Systems kamara for visuel overvågning af pumpe
 • Brugerdefinerbare rapporter i CSV eller PDF

FORDELE

 • Spar arbejdskraften og rejseomkostningerne der er forbundet med manuel overvågning af motorer
 • Spar brændstof ved at eliminere unødvendig driftstid
 • Forhindr slid og skade på pumpen fra tørløb
 • Forudse og optimer hvornår der skal tankes ved at kende de præcise driftstider

RanchMaster er i stand til at fjern-overvåge og kontrollere motordrevet udstyr som vanding og mine-pumper, generatorer eller vindmaskiner eller ethvert andet motordrevet stykke udstyr. Løsningerne rangerer fra simple on-off overvågning ved brug af en olietryks-tranducer til komplet overvågning af motorens statistik og start/stop af motoren.

RanchMaster RM210 eller RS210 enheden forbindes til motorstyringen eller transducerne. Denne enhed indsamler regelmæssigt statistikker og sender tilbage til Ranch Master software applikationen. Når brugeren beslutter sig for at starte eller stoppe motoren, eller når det indikeres af et online defineret program, sendes signalet tilbage til enheden og motoren vil adlyde denne kommando, som regel inden for sekunder. Forbindelsen kan være via et cellulært/mobil system eller med direkte internetforbindelse.

Simpel fjernovervågning af motorer (ingen styring)

Den mest økonomiske løsning tillader udelukkende overvågning; der er ikke adgang til fjernstyring. En RS130 cellulær enhed placeres nær ved eller på motoren og en tryktransducer fastgøres til trykledningen, typisk ved brug af en T nær ved en allerede eksisterende trykmåler. Den RS130 cellulære enhed uploader data til den online applikation hver 15 min, hvilket leverer detaljeret historisk data om motorens driftstid. Dette kan bruges til indirekte at bestemme måling som kiloliter vanding leveret, bekræftelse af at frostbeskyttelses udstyret fungerer og endda det brændstofforbruget.

Avanceret motor styring og overvågning (via Murphy Controller)

Dette er den mest avancerede løsning der både leverer realtids overvågning og fjernstyring. I dette tilfælde er en Murphy Controller nødvendig. Murphy Controlleren forbindes til en RM210 base ved brug af et specialkabel der både leverer strøm og RS-485 kommunikation. Cellulær/mobil dækning er nødvendigt, eller alternativt en nærliggende direkte internetforbindelse (f.eks. WiFi). RM210 vil læse motordata i regulære intervaller (normalt 5 eller 15 minutter) og levere disse til den online applikation via mobilt netværk. Når brugeren beslutter sig for at tænde/slukke motoren gøres dette med et par enkelte click på den online applikation. Styringssignaler sendes derefter via mobilt netværk til RM210 og direkte bagefter vil RM210 sende signalet videre til Murphy Controlleren via RS485 forbindelsen. Styringsforsinkelser afhænger af det mobile netværk, men vil typisk være under 1 min.

SKÆRMBILLEDE: Typisk tidsgraf af hovedparametre (click for at forstørre)

Murphy graph

Det følgende er typisk data der er tilgængelig online. (afhænger af Murphy Controllerens version)

 • Omdrejninger per minut
 • Motor temperatur
 • Motor batteri niveau
 • Olietryk
 • Motorens driftstid
 • Diverse motor status flag
 • Afgangs tryk (pumpe)
 • Indtags niveau indikatorer (f.eks. reservoir niveau)

 

Fjernstyringen kan bruges ad-hoc, det vil sige at brugeren via online programmet åbner eller lukker ventiler ved et klick på ventilen, men styringen kan også programmeres i et styringsprogram og derved håndteres styringen efter et foruddefineret program uden brugerens behøver at gå ind i programmet. Styring kan også forekomme som resultatet af en regel der reagerer på input fra en anden sensor i en Ranch Systems installation, som f.eks. en temperatursensor der indikerer frost eller en vandniveau sensor der indikerer højt eller lavt vandniveau.

 CASE STUDY: Remote monitoring and control of engine used for water pumping Shannon Ranch


tank tankfilter

RanchMaster kan overvåge vandniveauet i tanke, damme, brønde og mange andre typer af væskebeholdere heriblandt brændstof og gødning. Dataene for væskeniveauet indsamles af enten nedsænkelige tryksensorer eller ultrasoniske sensorer der placeres over væsken. Softwaren beregner volumen baseret på tank/dam geometri diagrammer, og grafer tillader sammenligning over tid. Alarmer kan blive indstillet til enhver række betingelser; det er endda muligt at have alarmer der automatisk aktiverer en lukkeventil eller starter et alarmhorn.

FEATURES

 • Support til nedsænkelige trykbaserede vandniveau sensorer og berøringsfri ultrasoniske væskeniveau sensorer
 • Realtids status af det nuværende niveau og volumen af væsken i hver overvåget tank
 • 1-click grafer viser vandniveau eller volumen over tid
 • Evnen til at definere alarmer der går af når niveauet falder udenfor visse kriterier
 • Historiske rapporter i PDF-format

FORDELE

 • Reducer risici og omkostninger ved udfald
 • Forbedr planlægningen af leveringsplaner
 • Forhindr overfyldning / flyde over
 • Hold øje med vandforbrug

RanchMaster leverer online tank overvågning i realtid der er optimeret til brug på afsides beliggenheder og i barske miljøforhold. Omkostningseffektive muligheder er tilgængelige for opsætninger med både en eller flere tanke. Typisk brug inkluderer overvågning af niveauet af vandtanke, gødningstanke. damme, svovlsyre tanke og vandbrønde.

Softwaren er designet til brugervenlighed og tillader overvågning af tank-niveauet ved brug af en web browser overalt i verden. Derudover kan alarmer blive konfigureret til at foretage automatiske telefonopkald eller sende SMS til nøglepersoner når visse kritiske forhold opstår.

Click på photoene og skærmbillederne nedenunder for at forstørre dem

pondsultrasw-fluidlevel

tank-fertigation


remote Camera_low res

RanchMaster tilbyder også kamera overvågning. I modsætning til normale “web-cams” der kontinuert streamer video, tager RanchMaster Trådløse Kameraer stilbilleder i intervaller på 15 min eller 1 time, og overfører dem økonomisk til den online software, hvor de kan blive vist i realtid eller historisk. Kameraer kan også blive aktiveret af sensor-begivenheder som f.eks. en bevægelsesdetektor der udløses. Desuden kan et feed af billeder sendes til en klients hjemmeside til marketing formål.

FEATURES

 • Stilbillede kamera fastgjort til base stationer
 • Tager farvephoto ved bevægelse, tastaturinput eller i fikserede tidsintervaller
 • Softwaren leverer en kalender af billeder og giver dig adgang til historiske events
 • Billede-indholds featuren skaber tidsserier af billeder der viser visse mønstre, f.eks. tåge
 • Alarmer sendt til email/smartphone når et billede tages af bevægelsesdetektor eller tastatur

FORDELE

 • Overvåg og hold register over visuel afgrød-udvikling over tid
 • Fjernovervåg markarbejde
 • Afværg tyveri, øg sikkerheden
 • Overvåg specielle vejromstændigheder som sigtbarhed og tåge
 • Forbedr marketing ved at integrere billedstrømmen ind i egen hjemmeside

Trådløst Kamera er en tilføjelse til enhver RanchMaster base station, og tager stilbilleder på afsides beliggenheder hvor almindelige kamera-løsninger er utilgængelige eller upraktiske. Det kan enten bruges til simpel overvågning ved at programmere det til at tage billeder hver 15min eller hver time, eller det kan kombineres med en bevægelsesdetektor eller tastatur for en fuldt udbygget styrings-løsning.

Billederne uploades øjeblikkeligt til den online web-applikation, hvor de kan gennemses af autoriserede brugere. Kameraet har også en kortrækkende infrarød nat-oplysning. Billederne præsenteres online i en kalender, hvilket gør det nemt at udpege den generelle aktivitet på et sted på et vist tidspunkt. Dette er ideelt for overvågning af afgrøders fremskridt, byggeprojekter, trafik, dyr og en lang række andre objekter.

Udover blot at se billeder via Ranch Systems applikation, kan et billedlink indsættes på kundens egen hjemmeside så besøgende bliver vist et live-billede af den nuværende aktivitet på et sted.

Den online software tillader også skabelsen af time-lapse videoer, der tager et billede fra hver dag og sammensætter dem til en video. Dette er et fantastisk værktøj til at visualisere historisk aktivitet, af f.eks. plantevækst, projekthistorie osv.

Det RanchCam fysiske produkt består af en DVR (digital videooptager) kredsløbsplade der er monteret inden i RM210 enheden, og et kamera til udendørs brug samt monteringsbeslag. Når RanchCam bestilles sammen med en RM210 vil DVR’en allerede være monteret, du skal blot montere kameraet, sætte strøm- og coax-stikket ind i RM210 stationen.


alerting

Alarm modulet muliggør tidlig opdagelse af problematiske forhold. Alarm betingelser og modtagere er defineret af kunden og kan blive baseret på enhver type indsamlet data. Reglerne for at udløse alarmer kan være så simple som “<38” for en frost-alarm eller komplekse beregnede formler. Alarmerne kan blive sendt med email, SMS eller telefon. Alarmerne kan blive konfigureret til at ringe gentagne gange til mange modtagere indtil mindst en af dem anerkender alarmen.

FEATURES

 

frozengrapes
Uden frost alarm

PhoneScreens-Alerts

 

 • Slutbruger definerede alarmer som “temperatur<38”
 • Evnen til at definere mere komplekse formler som alarmbetingelser
 • Alarmer leveret med Email, SMS, eller Telefonopkald
 • Alarm SMS’erne kan frit tilpasses af brugeren
 • Flere modtagere er understøttet
 • Websiden holder styr på bekræftelser fra modtagere

FORDELE

 • Reducer tab af afgrøder ved at reagere hurtigt
 • Afhjælp effekterne af fejl i vandingssystem ved hurtig opdagelse
 • Forhindr afløb eller overfyldning af tanke

Ranch Systems softwaren leverer evnen for brugere at definerede brugertilpassede alarmer, for ting som frost, varme, lavt vandniveau, og andre parametre.

En af de største risici for vingårde og andre agroindustrier er frost, men gårdejere risikerer også at hede-ekstremer der truer afgrøder og markarbejdere, risiko for nedbrud af vandingssystemer, og andre problemer. Fælles for disse forhold er behovet for at reagere hurtigt for at mindske risiciene. Minutter kan betyde millioner.

Ranch Systems løser disse udfordringer med et alarmsystem der underretter dig – ved brug af talebesked, SMS eller email – om enhver af en lang række betingelser i marken der skal reageres hurtigt på.

Data indsamles af sensorer der er tilsluttet en base direkte, eller en enhed opsat kilometer rundt om. Gårdejere styrer hvilke specifikke betingelser der udløser en alarm, og hvilke medarbejdere der får en brugertilpasset besked. Med online-tjenesten er talebeskeds-systemet fonetisk drevet, så beskeder kan sendes på ethvert sprog. Alarmerne kan blive konfigureret til at ringe gentagne gange til mange modtagere indtil mindst en af dem anerkender alarmen, og alarmen vil da notere modtagere og tidspunktet alarmen blev godkendt.

Til dedikerede alarm-formål kan vi også tilbyde den billige cellulære RS130 der leverer ultra-hurtig alarmering direkte til telefon, SMS, eller Email ved brug af sit eget cellulære modem.

SKÆRMBILLEDE: Nem alarm konfiguration (click for at forstørre)

Alerts

Overvågning & Kontrol løsninger