Regler og alarmer

Regler og alarmer

Regler og alarm skærmen gør det muligt let at opsætte alarmer, og regler der aktiverer dem, blot ved at udfylde en blanket. Regler er logiske udtryk baseret på sensor data i systemet kombineret med en aktion der skal udføres når betingelsen er opfyldt. En alarm på telefon, SMS eller e-mail er den typiske aktion, men systemet kan også lukke en ventil eller starte en pumpe eller andet udstyr. Som et eksempel kan en frost alarm være en regel der når temperaturen er under 2 grader udfører:

 • Opkald til almindeligt telefonnummer med en optaget besked
 • Send en SMS besked til en mobiltelefon
 • Email besked til en eller flere email adresser

Brugeren kan også bestemme:

 • Antallet af minutter der skal gå før alarmen gentages (indtil den er bekræftet af modtageren)
 • Antallet af timer før alarmen igen skal være aktiv

Der kan oprettes vilkårligt mange alarmer, og disse kan redigeres efter de er oprettet. Brugeren har en bred vifte af kommandoer til rådighed til at definere alarm betingelserne.

SKÆRMBILLEDE: Oprettelse af alarm (klik for større billede)

Alerts

Det første skærmbillede i Regler og alarmer er en liste af alle definerede alarmer samt status for disse. Brugeren kan:

 • Oprette en ny regel
 • Slette en eller flere regler
 • Afprøve aktionen af en eller flere alarmer
 • Bekræfte modtagelse af en alarm der er sat til at gentages indtil den bekræftes
 • Reaktive alarmer før det tidspunkt de er sat til automatisk at reaktivere
 • Redigere en regel

Der er mulighed for at få en historik af alarmer for en given ejendom.

SKÆRMBILLEDE: Alarm historik (klik for større billede)

Alert Summary

Skrivebord • Real-Tidskort • Vandingsstyring • Data eksport og rapporter •  Virtuale Sensorer

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Overvågning & Kontrol løsninger