Real-tidskort

Real-tidskort

Real-Tidskortet er et satellit foto der er grafisk er redigeret til at vise de aktuelle data fra marken. Arealerne er typisk inddelt i blokke som vises med navn og bemærkninger. Ikoner på kortet viser placeringen af alt RanchMaster udstyr, sensorer og andre tekniske installationer som brønde og pumper. Vigtigst af alt viser kortet aktuelle data fra alle sensorer, disse vises ved siden af hver sensor på kortet, og giver på denne måde et øjebliksbillede af den akutelle status. Afhængig af hvor der klikkes på kortet vil du få et væld af ekstra informationer:

  • Klikkes der et vilkårligt sted inden for en grøn zone (på nær et ikon) vises en graf over alle data i zonen
  • Klikkes på et sensor ikon vises en graf med kun denne sensors data
  • Klikkes der på et node ID (en RanchMaster endhed) vises en graf med alle data der er tilsluttet denne enhed, selv systemdata som batterispænding mv
  • Klikkes der på en ventilsymbol vises en skærm der giver adgang til manuel betjening af denne ventil
  • Jordfugt gradient-graf fås let ved at klikke på “Jordprofil” knappen på jordfugt grafen

ORV real time map

Skrivebord • Vandingsstyring • Dataeksport og Rapporter • Regler og alarmer • Virtuale Sensorer

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Overvågning & Kontrol løsninger